top of page

DEL PUNT A L'HABITACIÓ, 2013-2014

Simplifico el meu entorn fins a trobar-ne l’essència, allò que persisteix. N’extrec el punt, la recta i el pla i els utilitzo com a peces constructives a un espai que anomeno del no-res. El no-res és un retorn a una idea d’espai evocada per la geometria euclidiana; una abstracció, un continent sense contingut. Del punt a l’habitació és el procés de construcció partint del punt, l’element més simple, fins a generar espai tancat en una figura geomètrica tridimensional. Aquest no-res encaixonat es converteix en un lloc on puc emmagatzemar una porció del meu espai mental. És a dir, puc habitar-lo convertint-lo en una habitació. 

 

 

 

 

bottom of page