top of page

L'APROPIACIÓ DEL JARDÍ, 2016-2017

8 Allée de la Vallière

Montrouge, París

El treball realitzat durant els tres mesos de residència a Montrouge és el resultat de la relació amb l’espai que ha conformat la meva quotidianitat més immediata: l’apartament i, més concretament, el jardí que es veu a través de la finestra de l’apartament. Es tracta d’un jardí inaccessible pensat únicament per a ser observat. Aïlla i abstreu els habitants de l’edifici, entre ells i de la ciutat, però no permet cap tipus d’experiència física més enllà de la vista. L’apropiació del jardí (Montrouge, 2016) és el procés d’entendre i d’habitar d’una manera pròpia aquest espai. Ho faig convertint la meva experiència de l’espai en diferents objectes per tal de modificar-ne l’escala i per tant, proposar una nova forma de relació entre el cos i el mateix espai.

Construcció per a localitzar l'evasió (Allée de la Vallière 8), 2016

Jardí (Apropiació en forma de peluix), 2016

L'apropiació en forma de peluix és un coixí de llana amb la forma del jardí. Per tal d’apropiar-me de l’espai, el vaig convertir en un coixí amb el qual em podia relacionar físicament, el podia abraçar. El coixí agafa el paper d’objecte transicional entre jo i l’espai.

Fotografies de Luca Tronci

Jardí (Vistes des de la finestra), 2016-2017

Vistes des de la finestra és un encaix format per 21 peces massices de resina transparent de diferents formes i colors que constitueixen un paral·lelepíped on cada cara correspon a una de les vistes del jardí a través de la finestra. Evidencien la impossibilitat de construir una visió completa del jardí a través de les finestres.

Jardí (Temptativa de píc-nic), 2016

La Temptativa de píc-nic es forma a partir de cinc blocs de ciment que objectualitzen el jardí i els apartaments que l’envolten. Canviant l'escala i els materials de l'espai, proposo un lloc de trobada amb l'objectiu de transformar el jardí en un espai habitable.

bottom of page