top of page

MOVIMENTS I FORCES APRESES (AL PLAYGROUND), 2018

Selecció d’objectes-joguina que són el resultat d’una investigació actualment en procés al voltant dels playgrounds que es troben a Barcelona. La investigació indaga en el rol que és implícit en aquests espais pel que fa a l’homogeneïtzació del cos, la subjectivitat i la imaginació. Els objectes expliquen aquests espais fent referència als moviments i als gestos apresos en relacionar-me amb  les estructures de joc.

Vista de la instal·lació a Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani de Barcelona.

 

bottom of page