top of page

PELVIS, 2022

6 pans modelats amb motlles de morter de ciment

Instal·lació amb Alejandro Palacin a La Infinita

A cura de Núria Gómez Gabriel en el context del Festival CREA

L'Hospitalet de Llobregat

Pelvis és una sèrèie de sis escultures de pa que guarden la forma de l'espai entre dues pelvis en moviment i encaixades en diferents posicions. La massa de pa creix a l'interior dels motlles de morter de ciment en coure-la al forn i agafa la forma de l'espai que havien format els dos cossos en contacte.

_DSC2124.jpg
_DSC2150.jpg
_DSC2142.jpg
_DSC2137.jpg

Fotografies de Roberto Ruiz

bottom of page